Znalecké posudky

znalec 2

  • Vypracování znaleckého posudku pro FÚ
  • Vypracování posudku pro dědické řízení
  • Vypracování analýzy tržní ceny