Dokumenty dle GDPR a NOZ

Zásady ochrany osobních údajů:

Informační doložka dle GDPR:

Poučení spotřebitele dle NOZ:

Vzor standardní zprostředkovatelské smlouvy: